Līdz 2018. gadam 69% no kopējās mobilo datu plūsmas aizņems mobilo video datu pārraide, un iemesls tam būs gandrīz pieci miljardi mobilo ierīču lietotāju un vairāk nekā desmit miljardi mobilo ierīču/savienojumu ar lielāku tīkla darbības ātrumu un lielāku viedo ierīču klāstu, liecina uzņēmuma „Cisco” vizuālo tīkla tehnoloģiju indeksa prognozes.

Saskaņā ar „Cisco” vizuālo tīkla tehnoloģiju indeksa (VNI) prognozēm attiecībā uz globālās mobilo datu plūsmas izmaiņām laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam, mobilo datu pārraides apjomi visā pasaulē nākamo četru gadu laikā pieaugs gandrīz vienpadsmit reizes, līdz 2018. gadam palielinot ikgadējo datu apmaiņas apjomu līdz 190 eksabaitiem*. Viens no prognozētā mobilo datu plūsmas pieauguma cēloņiem ir mobilā interneta pieslēgumu skaita pastāvīga palielināšanās, kuru vidū ir, piemēram, tīkla savienojumi personīgajām ierīcēm vai starp datoriem (M2M), līdz 2018. gadam sasniedzot vairāk nekā desmit miljardus pieslēgumu, kas ir 1,4 reizes vairāk nekā pasaules iedzīvotāju skaits (Apvienoto Nāciju prognozes attiecībā uz pasaules iedzīvotāju skaitu 2018. gadā ir 7,6 miljardi).

*Eksabaits ir informācijas vienība jeb datoru atmiņas mērvienība, kas atbilst vienam kvintiljonam baitu jeb vienam miljardam gigabaitu.

Uzņēmuma „Cisco” VNI globālās mobilo datu plūsmas prognozēs 2018. gadam aprēķinātie 190 mobilo datu pārraides eksabaiti ir vienādi ar:

 • skaitli, kas ir par 190 reizēm lielāks nekā visas 2000. gadā reģistrētās interneta protokola (IP) datu pārraides – gan fiksētajos, gan mobilajos tīklos;
 • 42 triljoniem fotogrāfiju (piemēram, multivides ziņojumu pakalpojumi vai Instagram) – piecpadsmit fotogrāfijas uz katru pasaules iedzīvotāju katru dienu viena gada laikā;
 • 4 triljoniem video klipu (piemēram, Youtube) – vairāk par vienu video klipu uz katru pasaules iedzīvotāju katru dienu viena gada laikā.

Pat laika posmam no 2017. gada līdz 2018. gadam prognozētais mobilā interneta datu pārraides pieaugums ir 5,1 eksabaiti mēnesī, kas trīs reizes pārsniedz 2013. gadam aprēķināto mobilā interneta datu pārraides kopējo apjomu (1,5 eksabaiti mēnesī).

Galvenie globālās mobilo datu plūsmas pieauguma veicinātāji

„Cisco” paredz, ka laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam globālās mobilo datu plūsmas apjoms trīskārt pārsniegs globālās fiksēto tīklu datu plūsmas apjomu. Mobilo datu pārraides pieaugumu veicina šādas tendences:

 • vairāk mobilo ierīču lietotāju: salīdzinot ar 4,1 miljardu mobilo ierīču lietotāju 2013. gadā, līdz 2018. gadam visā pasaulē būs 4,9 miljardi šo ierīču lietotāju;
 • vairāk mobilo savienojumu: līdz 2018. gadam būs pieejami vairāk nekā desmit miljardi mobilo ierīču/savienojumu (to skaitā astoņi miljardi personīgo mobilo ierīču un divi miljardi M2M savienojumu, tas ir vairāk nekā 2013. gada mobilo ierīču un M2M savienojumu kopējais skaits septiņu miljardu apmērā).
 • ātrākas mobilo datu pārraides: salīdzinot ar 2013. gadu, 2018. gadā vidējais globālais datu pārraides ātrums mobilajos tīklos būs palielinājies gandrīz divkārt – no 1,4 Mbps līdz 2,5 Mbps.
 • biežāka video materiālu pārraide, izmantojot mobilās ierīces: 2018. gadā mobilo video datu pārraides apjoms pieaugs no 2013. gadā aprēķinātajiem 53% līdz 69% no globālās mobilo datu plūsmas.

Globāla pāreja uz „viedajām” ierīcēm

 • 2018. gadā 54% mobilo savienojumu visā pasaulē tiks izveidoti, izmantojot „viedās” ierīces. 2013. gadā pieslēgumi tīklam no viedajām ierīcēm veidoja 21% no kopējā pieslēgumu skaita. Viedās ierīces un savienojumi ir ļāvuši attīstīt datoru/multivides iespējas un nodrošināt 3G pieslēgumu kā vispārējo standartu.
 • 2018. gadā 94% no mobilo datu plūsmas tiks pārraidīti, izmantojot viedtālruņus, klēpjdatorus un planšetdatorus. M2M datu pārraides veidos 5% no 2018. gada kopējās globālās mobilo datu plūsmas, turpretī tradicionālo mobilo telefonu datu pārraides – 1%. Citu mobilo ierīču datu pārraide veidos 0,1 procentu no globālās mobilo datu plūsmas.
 • Mobilo mākoņtehnoloģiju datu plūsma laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam pieaugs divpadsmitkārtīgi – kopējais gada pieauguma temps (CAGR) ir 64%.

Starpdatoru savienojumu (un valkājamo ierīču) ietekme

M2M ir attiecināms uz lietojumprogrammām, kas ļauj vadu un bezvadu sistēmām komunicēt ar līdzīgām ierīcēm, lai atbalstītu globālās pozicionēšanas navigācijas sistēmas (GPS) un materiālo vērtību izsekošanas sistēmas darbību, kā arī komunālo pakalpojumu skaitītāju, drošības sistēmu un novērošanas kameru darbību. Lai atvieglotu Visaptverošā interneta (IoE) izaugsmes tendenču prognozēšanu, M2M savienojumu kategorijai ir pievienota apakšnodaļa „valkājamās ierīces”. Valkājamās ierīces var būt, piemēram, viedpulksteņi, viedās brilles, veselības stāvokļa un fiziskās formas mērītāji, valkājami skeneri ar iespēju pieslēgties tīklam, izmantojot skenerī iebūvētu mobilā tīkla uztveršanas ierīci vai atsevišķu ierīci, piemēram, viedtālruni, kas aprīkots ar bezvadu tīkla vai „Bluetooth” tīkla uztveršanas iespējām.

 • 2013. gadā M2M savienojumi tika izveidoti aptuveni pieciem procentiem visu mobilajam tīklam pieslēgto un izmantoto ierīču un veidoja vairāk nekā vienu procentu no kopējās globālās mobilo datu plūsmas.
 • 2018. gadā M2M savienojumi tiks izveidoti aptuveni divdesmit procentiem visu mobilajam tīklam pieslēgto un izmantoto ierīču un veidos gandrīz sešus procentus no kopējās globālās mobilo datu plūsmas.
 • 2013. gadā tika reģistrēts, ka visā pasaulē tiek izmantoti 21,7 miljoni valkājamo ierīču. Līdz 2018. gadam visā pasaulē tiks izmantoti 176,9 miljoni valkājamo ierīču, kas veido kopējo gada pieauguma tempu 52% apmērā.

Ātrākas globālās mobilo tīklu darbības ietekme

Tiek prognozēts, ka laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam vidējais mobilo savienojumu ātrums gandrīz divkāršosies. Mobilo savienojumu ātrums ir noteicošais faktors mobilo datu plūsmas izaugsmes nodrošināšanai/atbalstīšani.

(Kbps)

2012. g.

2013. g.

2014. g.

2015. g.

2016. g.

2017. g.

CAGR

Vidējais mobilo tālruņu
savienojuma ātrums

1 387

1 676

1 908

2 147

2 396

2 509

13 %

Vidējais viedtālruņu
savienojuma ātrums

3 983

4 864

5 504

6 132

6 756

7 044

12 %

Avots: „Cisco” globālā interneta ātruma testa (GIST) rezultāti („Cisco” VNI programmas daļa) un citi neatkarīgie ātruma testi. „Cisco” GIST lietojumprogrammu izmanto vairāk nekā miljons lietotāju visā pasaulē. Šajās prognozēs ir iekļauti tikai mobilo savienojumu ātruma dati (arī bezvadu tīkls nav iekļauts) un tās balstās uz izmantotas iepriekšējo mobilo tīklu ātruma datu ekstrapolācijām.

4G mobilā tīkla ieviešana un datu plūsmas izaugsme

Lai apmierinātu patērētāju un uzņēmumu aizvien pieaugošās prasības attiecībā uz stabilākiem bezvadu tīkla pakalpojumiem un saturu, daudzi pakalpojumu sniedzēji visā pasaulē ir sākuši ieviest 4G tīkla tehnoloģijas. Daudzos topošajos tirgos interneta pakalpojumu sniedzēji attīsta jaunas mobilo sakaru infrastruktūras, kuru pamatā ir 4G tīkla risinājumi. Atsevišķos attīstītajos tirgos pakalpojumu sniedzēji papildina vai nomaina iepriekšējos 2G vai 3G tīkla risinājumus ar 4G tehnoloģijām.

 • 2018. gadā 4G tīkla risinājumi, salīdzinot ar 2013. gada 2,9%, tiks izmantoti 15% visu pieslēgumu.
 • 2018. gadā 4G tīkla risinājumi veidos 51% jeb astoņus eksabaitus mēnesī no kopējās mobilo datu plūsmas, turpretī 2013. gadā šie rādītāji bija 30% jeb 448 petabaiti mēnesī.
 • Laika posmā no 2013. gada līdz 2018. gadam datu pārraides apjomi 4G tīklā pieaugs 18 reižu, kas veido kopējo gada pieauguma tempu 78% apmērā.

Bezvadu tīkla datu plūsmas sadale “offload” paliek arvien populārāka

„Datu sadale” ir datu plūsma no ierīcēm, kas atbalsta gan bezvadu tīklu, gan 4G tīklu un tā nodrošina savienojamību (izņemot klēpjdatorus) ar bezvadu un mobīlo pieslēgumu tīkliem. Datu sadale tiek veikta lietotāja vai ierīces līmenī tad, kad ierīce tiek pārslēgta no mobilā pieslēguma uz pieslēgumu bezvadu tīklam. „Cisco” VNI globālās mobilo datu plūsmas (2013. g. – 2018. g.) sadales prognozēs ir iekļautas datu pārraides no publiski pieejamiem pieslēgšanās punktiem un mājsaimniecībās izmantotajiem bezvadu tīkliem.

 • 2018. gadā bezvadu tīklā izlādēto mobilo datu apjoms no mobilajam tīklam pieslēgtajām ierīcēm būs lielāks (17,3 eksabaiti mēnesī) nekā mobilajos tīklos pārraidīto datu apjoms (15,9 eksabaiti mēnesī).
 • 2018. gadā 52% no globālās mobilo datu plūsmas tiks izlādēti bezvadu/mazo šūnu tīklos. Šis rādītājs pārsniedz 2013. gada 45%.

Globālo mobilo lietojumprogrammu analīze: Video materiālu pārraide joprojām ir popularitātes augšgalā

Mobilo video materiālu pārraide laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam palielināsies četrpadsmit reižu, un tā būs visstraujāk augošā mobilo ierīču lietojumu kategorija.

 • 2018. gadā mobilo video datu pārraides apjomi veidos 69% no globālās mobilo datu plūsmas, kas ir vairāk par 2013. gadā aprēķinātajiem 53%.
 • Salīdzinot ar 2013. gadu, 2018. gadā tīmekļa un citu veidu datu pārraides apjoms būs samazinājies no 28% līdz 17% no globālās mobilo datu plūsmas.
 • Salīdzinot ar 2013. gadu, 2018. gadā audio straumēšanas apjoms būs samazinājies no 14% līdz 11% no globālās mobilo datu plūsmas.
 • Salīdzinot ar 2013. gadu, 2018. gadā failu koplietošanas apjoms būs samazinājies no 4% līdz 3% no globālās mobilo datu plūsmas.

Būtiskākās reģionālās izaugsmes prognozes

Attiecībā uz mobilo datu plūsmas izaugsmes tempiem minētajā prognožu periodā visstraujākā reģionālā izaugsme tiek prognozēta Tuvo un Vidējo Austrumu un Āfrikas valstīs. Turpmāk sniegts prognozētais konkrētu reģionu iedalījums 2018. gadā pēc to mobilo datu plūsmas izaugsmes tempiem:

 • Tuvos un Vidējos Austrumos un Āfrikā būs četrpadsmitkārtīgs pieaugums – kopējais gada pieauguma temps 70% apmērā;
 • Centrāleiropā un Austrumeiropā būs trīspadsmitkārtīgs pieaugums – kopējais gada pieauguma temps 68% apmērā;
 • Āzijā un Klusā okeāna valstīs būs trīspadsmitkārtīgs pieaugums – kopējais gada pieauguma temps 67% apmērā;
 • Latīņamerikā būs trīspadsmitkārtīgs pieaugums – kopējais gada pieauguma temps 66% apmērā;
 • Ziemeļamerikā būs astoņkārtīgs pieaugums – kopējais gada pieauguma temps 50% apmērā;
 • Rietumeiropā būs septiņkārtīgs pieaugums – kopējais gada pieauguma temps 50% apmērā.

Mobilo datu pārraides apjomu ziņā vislielākais pārraidīto datu apjoms tiek prognozēts Āzijas un Klusā okeāna valstīs. Turpmāk sniegts prognozētais konkrētu reģionu iedalījums 2018. gadā pēc to datu pārraides apjomiem:

 • Āzijas un Klusā okeāna valstis: 6,72 eksabaiti mēnesī;
 • Ziemeļamerika: 2,95 eksabaiti mēnesī;
 • Rietumeiropa: 1,9 eksabaiti mēnesī;
 • Centrāleiropa un Austrumeiropa: 1,64 eksabaiti mēnesī;
 • Tuvie un Vidējie Austrumi un Āfrika: 1,49 eksabaiti mēnesī;
 • Latīņamerika: 1,16 eksabaiti mēnesī.

Ja rakstā pamanīji kļūdu, padod mums par to ziņu, iezīmējot ačgārno tekstu un nospiežot Ctrl+Enter. Paldies!

Reklāma
Paziņot par jaunumiem
Paziņot par
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments