Web Analytics
More
  Reklāma

  Inovācijas pensiju 2. līmeņa uzkrājumu pārvaldīšanā

  Raksts tapis sadarbībā ar Citadeles banku.

  Jaunākie raksti

  Dzīvē pienāk brīdis, kad doma par nākotni un nodrošinātām vecumdienām kļūst arvien aktuālāka. Lai šo dzīves posmu mēs katrs sagaidītu bez liekiem uztraukumiem un bailēm par iztikas līdzekļu trūkumu, savu pensijas kapitālu jāsāk veidot laikus. Šim nolūkam paredzēta pensiju sistēma, kas kopš 2001. gada jūlija apvieno trīs pensiju līmeņus, ar kuriem plašāk iepazīties un iegūt pašu aktuālāko informāciju var mājaslapā manapensija.lv. Sistēmas galvenais princips ir mudināt iedzīvotājus veikt lielākas sociālās iemaksas, lai nodrošinātu sev lielāku pensiju nākotnē.

  Pensiju 1. līmenī iesaistās visi Latvijas iedzīvotāji, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas. Lielākoties to automātiski samaksājam, saņemot darba algu un pat neapzināmies to. Lielāko daļu no budžeta, ko veido visu iemaksas, saņem pašreizējie pensionāri, savukārt katra maksātāja personīgajā kontā tiek reģistrēta informācija pensijai. Pensiju 2. līmenis katram Latvijas iedzīvotājam ir valsts fondēts. Katru mēnesi no iedzīvotāja bruto algas 6% tiek novirzīti pensiju 2. līmeņa uzkrājumam, ko tālāk iespējams novirzīt sevis izvēlētajā ieguldījumu plānā, kura pārvaldītājs šos līdzekļus pēc tam iegulda finanšu tirgos ar mērķi vairot kapitālu. Būtiski, ka pensiju 2. līmenis veido papildu uzkrājumu pensiju 1. līmeņa nodrošinātajai valsts vecuma pensijai. Pensiju sistēma Latvijā ir veidota ar domu, ka iedzīvotāji izmanto visus trīs līmeņus, tomēr iemaksu veikšana pensiju 3. līmenī ir balstīta uz brīvprātības principa, un klients pats personīgi vai ar sava darba devēja starpniecību var veikt iemaksas kādā no privātajiem pensiju fondiem. Citadeles meitasuzņēmumi CBL Atklātais pensiju fonds un CBL Asset Management (CBL AM) – klientiem piedāvā gan otrā, gan trešā pensiju līmeņa uzkrājumu produktus. Lai vairotu iedzīvotāju uzkrājumu apmēru īpaši inovatīva pieeja tiek izmantota 2. līmeņa uzkrājumu pārvaldībai. Ar CBL Asset Management pārvaldītajiem pensiju plāniem var iepazīties vietnē pensija.lv.

  ReklāmaAdvertisement

  Katrai paaudzei un cilvēku grupai savs pensijas plāns

  Vēsturiski pensiju 2. līmeņa plāni viens no otra atšķiras ar ieguldījumu politiku jeb to, kur klientu uzkrātie līdzekļi tiek ieguldīti. Vecākiem cilvēkiem piemēroti konservatīvie plāni, kas neparedz ieguldījumus akcijās, bet gan valstu un korporatīvajās obligācijās. Tie pēc būtības ir stabilāki un mazāk riskanti, bet vienlaikus mazāk ienesīgi. Cilvēkiem vecumā no 40 līdz 55 gadiem piemērotākais būs aktīvais ieguldījumu plāns, kas ļauj investēt arī uzņēmumu akcijās, riska kapitāla tirgū un alternatīvo ieguldījumu fondos. Ieguldījuma apjoms šī plāna ietvaros nedrīkst pārsniegt 50% no aktīviem. Gados jaunākiem iedzīvotājiem piemērotākie ir aktīvie ieguldījumu plāni, kas iegulda uzņēmumu akcijās līdz 75% no kopējiem plāna aktīviem.

  Bet pēdējo gadu laikā ir parādījušies arī plāni, kas pielāgoti ne tikai klientu vecumam, bet arī dzīves ritmam un vērtībām. Līdzīgi kā katrs valkājam sava stila drēbes, skatāmies filmas, kuras mums patīk, arī finanšu produktus izmantojam tādus, kas atbilst mūsu vērtībām un ikdienas vajadzībām. Bieži līdzīgas vērtības un paradumi ir veselām paaudzēm. Tā, piemēram, jau daudz aprunātie mileniāļiem, kas šobrīd ir aktīvākā sabiedrības daļa. Ir skaidrs, ka mileniāļi nav vienota kopa un katrs atšķiras ar savu unikalitāti, tomēr biznesa pasaule un pētnieki ir vienisprātis – vesela paaudze ar līdzīgiem paradumiem un vērtībām ir mainījusi to, kā uzņēmumi veido savus pakalpojumus un produktus, arvien tos pielāgojot un personalizējot.

  Viena no īpašībām, kura piemīt jebkuram tehnoloģijas saprotošam cilvēkam ir vēlme netērēt laiku uz tehniskiem procesiem, piemēram, ēdiena pasūtīšanai, takša izsaukšanai, rēķinu apmaksai, papildus zvanot vai meklējot informāciju internetā. Tāpat savas naudas pārvaldīšana ir kļuvusi digitalizēta un gandrīz automātiska, lai nebūtu jātērē laiks, dodoties uz banku. Neskaitāmi risinājumi izveidoti, lai palīdzētu ātrāk un efektīvāk pārvaldīt personīgās finanses.

  Ņemot vērā šo vajadzību, ir izveidota arī jauna pieeja ilgtermiņa uzkrājumiem, kur atšķirībā no iepriekšējās kārtības cilvēkam pašam nav jāseko līdzi, kādu pensiju plānu konkrētā dzīves posmā vajadzētu izvēlēties.

  “Millennials” ir dzīves cikla plāns, kura ieguldījumu stratēģija, laikam ejot, pati mainās un pielāgojas ieguldītāja vecumam. Tas nozīmē, ka, klients, kurš pensiju 2. līmeņa uzkrājumus investē “Millennials” plānā, šobrīd iegulda līdz 75% uzņēmumu akcijās, taču gadiem ejot, šī plāna ieguldījumu struktūra mainīsies, nonāk līdz mazāka riska ieguldījuma plānam raksturīgām investīcijām. Tad, kad tuvojas pensionēšanās vecums, šie uzkrājumi tiek novirzīti ieguldījumiem obligācijās, kas ir stabilāka un zemāka riska iespēja. Svarīgi, ka klientam pašam nav manuāli jāmaina plāns, jo par to visu parūpējas ieguldījumu pārvaldnieks. Principā viss, kas jadara – jāseko līdzi saviem uzkrājumiem.

  Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns – videi draudzīgajiem

  CBL AM, 2019. gadā veicot visaptverošu iedzīvotāju aptauju par pensijām, investīcijām un uzkrājumu veidošanu, secināja, ka tieši gados jaunākiem cilvēkiem ir aktuāli jautājumi par un ap ilgtspēju un videi draudzīgāku dzīvesveidu. Ņemot vērā šos datus, tika nolemts plašāk izpētīt ilgtspējas jēdzienu investīciju jomā. Investīciju politika pašreiz nosaka to, ka ieguldījumu veikšanā obligāti jāveic analīze, balstoties uz salīdzinoši jaunajiem ESG (Environmental, Social, Governance) jeb vides, sociālajiem un korporatīvas pārvaldības kritērijiem. Tas nozīmē, ka nepieciešams analizēt konkrētā uzņēmuma, investīciju objekta ietekmi uz apkārtējo vidi, darba spēku, sabiedrību un uzņēmuma pārvaldību. Vadoties pēc tā, CBL AM izveidoja Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plānu, kura investīciju politikā līdztekus finanšu un risku analīzei fokuss tiek likts arī uz ESG kritēriju padziļinātu analīzi.

  Šī plāna ietvaros investīcijas tiek veiktas tikai tādos aktīvos, kuriem ir augstāks par vidējo novērtējums ESG principu ievērošanā. Ir pierādījies, ka, salīdzinot ar tirgu kopumā, Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāna ietekme uz vidi ir labāka nekā tirgum kopumā. Raugoties no sociālā un korporatīvās pārvaldības aspekta, šis plāns uzrāda augstāku sniegumu.

  Sākotnēji CBL AM paši veica analīzi, lai saprastu, kuros uzņēmumos šī plāna ietvaros iespējams investēt. Taču šobrīd vajadzīgos datus piedāvā platforma “Sustainanalytics”, kas veic uzņēmumu, valdību novērtējumu un sniedz reitingus, balstoties uz ESG kritēriju iekļaušanu viņu biznesa modeļos. Arī platforma “Morningstar” veic fondu novērtējumu atkarībā no tā, kā tiek ievēroti ilgtspējas kritēriji.

  ESG faktoru izvērtēšanu investīciju lēmumu pieņemšanā CBL AM izmanto arī citos ieguldījumu fondos un pensiju plānos. ANO pirms vairākiem gadiem izveidoja asociāciju, kas atbalsta PRI (Principles for Responsible Investment). CBL AM 2019. gadā pievienojās šai asociācijai, šādā veidā paziņojot, ka visi finanšu iestādes pakalpojumi, kā arī ieguldījumi tiek veikti, izvērtējot šos ESG kritērijus. Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns šajā ziņā ir īpašs un atšķiras ar to, ka investīcijas tiek veiktas tikai visaugstāk novērtētajos aktīvos.

  Šeit jāpiebilst, ka CBL AM plāno izmaiņas, kas minētajam plānam dos iespēju akcijās ieguldīt pat 100% jeb visu portfeli.

  Ar kādām izmaksām jārēķinās, izvēloties kādu no 2. pensiju līmeņa uzkrājumu plāniem, un ko darīt, ja nepieciešama plāna maiņa?

  Sākot ar 2021. gada 1. janvāri visu CBL Asset Management pārvaldīto valsts fondēto pensiju plānu pastāvīgās komisijas ir noteiktas 0.48% gadā. Kopējās maksimālās komisijas maksas likumdošanā pašlaik ir noteiktas 0.85% apmērā no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības konservatīvajiem plāniem un 1,1% no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības aktīvajiem un sabalansētajiem plāniem.

  CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis

  Svarīgs varētu būt jautājums, ko darīt, ja rodas nepieciešamība pēc ieguldījumu plānu vai uzkrājumu pārvaldītāja maiņas? CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis skaidro, ka, klients vienreiz gadā var mainīt pārvaldnieku. To dara portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu vai klātienē kādā no VSAA klientu apkalpošanas centriem. Savukārt pensiju 2. līmeņa uzkrājumu plānu viena pārvaldnieka ietvaros drīkst mainīt ne biežāk kā divas reizes gadā un tas arī iespējams portālā Latvija.lv, vai sekojot saitēm pārvaldītāju mājas lapās, kas ved uz konkrēto iesniegumu.

  Kārlis Purgailis uzsver, ka pats svarīgākais ir no sākuma noskaidrot pie kā jūsu uzkrājums glabājas un kādā plānā. Jo bieži redzam, ka cilvēki, uzsākot darba gaitas vispār neizvēlas pensiju 2. līmeņa plānu, līdz ar to automātiski tiek novirzīts kādā no konservatīvajiem plāniem. Ja jaunais cilvēks pirmajos divdesmit darba gados paliek pie konservatīvā plāna un nenomaina to uz aktīvāku, tad viņš var rēķināties, ka pensija būs ievērojami zemāka, dēļ konservatīvo plānu zemāka ienesīguma. Tāpat, pirms izvēlēties kādu no 2. pensiju līmeņa uzkrājumu plāniem, ir jāpadomā un jāizvērtē, kurš no tiem būs piemērotākais un vajadzībām atbilstošākais. “Pieņemot nepārdomātu lēmumu vai neīstajā brīdī mainot plānus, pastāv risks šādā veidā nodarīt kaitējumu saviem uzkrājumiem” – uzsver CBL AM valdes priekšsēdētājs.

  Reklāma
  Paziņot par jaunumiem
  Paziņot par
  16 komentāri
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Diso
  04.06.2021 12:56

  Iedvesmojoties no šī raksta, nolēmu izvēlēties kā sava 2. Pensiju līmeņa pārvaldītāju Indexo, kuram ir zemākas plāna pārvaldīšanas izmaksas.

  Itanium
  04.06.2021 16:33
  Reply to  Diso

  Un kāpēc ne SEB indeksu plānu, kam ir vēl zemākas?

  G. Rāmatvedis
  04.06.2021 15:06

  Khm… A, kāpēc šeit citi cipari?
  https://www.citadele.lv/lv/support/faq/pension/229/

  Kursors.lv
  08.06.2021 09:50
  Reply to  G. Rāmatvedis

  Banka saka, ka esi atradis lapu ar pagājušā gada komisijām. Paldies, salabos. Aktuālā informācija ir pensijas.lv lapā.

  digitalk
  04.06.2021 17:52

  kārtējais bezjēgas pašslavināšanas raksts, lai pievilinātu ieguldītājus un palielinātu savus, ne klienta, ienākumus. pie mazākās krīzes situācijas aktīvie plāni sāk nest zaudējumus. retorisks jautājums — cik krīzes jau ir bijušas no Latvijas neatkarības atjaunošanas brīža?

  Kursors.lv
  04.06.2021 19:17
  Reply to  digitalk

  Un kāds ir kopējais akciju tirgus ienesīgums pēdējo daždesmit gadu laikā? Cik ātra bija atgūšanās no bedres pandēmijas pašā sākumā?

  digitalk
  05.06.2021 04:25

  a mārrutks viņu zin… mani tas vairs neinteresē. es jau divas reizes esmu pildījis pāris banku lielībplānu salīdzināšanas “mājasdarbu” un rezultāts bija tāds pats — konservatīvie plāni beigās sanāca ar mazākiem zaudējumiem, inflācija wins!

  Valdis
  05.06.2021 20:52
  Reply to  digitalk

  Vidējā pilsoņa finanšu pratības līmeņa demonstrējums tad bija :D

  digitalk
  05.06.2021 23:14
  Reply to  Valdis

  iespējams.
  kas nu tais banku atskaitēs bija, to arī ekselī bakstīju, inflāciju no CSP, sociālo no VSAA. sarežģītākais bija banku atskaites par pēdējiem 10+ gadiem vispār atrast…

  Last edited 2 years ago by digitalk
  Jānis Rišis
  05.06.2021 12:57

  Es uzkrāju 1 euro mēnesī, kaut kādām tur plānam nezinu.

  Krotow
  05.06.2021 17:31

  No šādiem virsrakstiem pirmais, kas ienāk prātā – Banka Baltija.

  rudzu rikas
  06.06.2021 13:54

  Esmu skeptisks pret pensiju plāniem. Piemērs – pirms 1.5gadiem pirku maku pa 40eur. Tagad tieši tāds pats maks tieši tajā pašā vietā (amazon) maksā 60eur. Cerēt, ka uzkrātā summa pēc X gadiem būs tikpat vērtīga kā tagad ir naivi.

  Rolto
  06.06.2021 19:17
  Reply to  rudzu rikas

  yep.
  Bet nu aitas jau ganās apkārt nepieskatītas Latvijā pietiekami. Uz katra stūra.

  Krotow
  06.06.2021 20:21
  Reply to  rudzu rikas

  Un ir labākas vispārīgi lietojamas pensijas uzkrājumu idejas?

  07.06.2021 12:41
  Reply to  Krotow

  Es nezinu,bet cilvēks izmantoju 3 pensiju plānu un pensija būs vairāk 1500 eiro un tas ,ka nostrādaja vairāk par 50 gadiem un pensiju viņai nav tālu.

  07.06.2021 12:42
  Reply to  browser

  Es nevaru pateikt cik viņai liels ieguvums bija 3 pensiju plāna.

  Reklāma