Web Analytics
More
  Reklāma

  VAS Elektroniskie sakari Pasaules radiosakaru konferencē (WRC 23) pārstāv Latvijas intereses radiofrekvenču jautājumos

  Jaunākie raksti

  No 2023. gada 20. novembra līdz 15.decembrim Apvienoto Arābu Emirātu pilsētā Dubaijā notiek Pasaules radiosakaru konference (WRC 23 – World Radiocommunication Conference), kurā piedalās arī Latvijas radiofrekvenču pārvaldītājs VAS Elektroniskie sakari (VAS ES), pārstāvot savus klientus un visas Latvijas intereses radiofrekvenču jautājumos. Konferences laikā VAS ES piedalīsies diskusijās par regulējumu un ietekmi uz radiofrekvencēm, kas ir būtiski, lai veicinātu inovācijas un uzlabotu sakaru iespējas mūsu valstī.

  Latvijas delegāciju veido eksperti un vadības pātrstāvji no VAS Elektroniskie sakari un citām organizācijām, kas Latvijā atbildīgas par sakaru politiku un regulējumu: Satiksmes ministrijas (SM), Aizsardzības ministrijas (AM), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK). Latvijas delegāciju konferencē vada Satiksmes ministrija, un delegācijas uzdevums ir atbalstīt Eiropas Savienības un CEPT (The European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) pozīcijas sekmīgu virzību izskatīšanai Pasaules radiosakaru konferencē un nodrošināt Latvijas interešu ņemšanu vērā izskatāmajās izmaiņās Radiosakaru noteikumos.

  Reklāma
  Advertisement

  Pasaules radiosakaru konference ir pasaules mēroga notikums, ko Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) radiosakaru sektors (ITU-R) organizē ik pēc trim līdz četriem gadiem, pulcējot vienkopus vairāk kā 3000 pārstāvjus no ITU dalībvalstu valdībām, sakaru administrācijām, regulējošām iestādēm, asociācijām, kā arī ražotājus un citus ekspertus, lai vienotos par būtiskiem lēmumiem, kas sekmēs pasaules radiosakaru nozares attīstību turpmākajos gados. Pasaules radiosakaru konferencē pieņemtie lēmumi ir valstu augstākā līmeņa vienošanās radiofrekvenču spektra un satelītu orbītu savstarpēji saskaņotā izmantošanā.

  “Pasaules radiosakaru konference demonstrē starptautiskās sadarbības spēku, risinot globālas problēmas”, savā uzrunā, atklājot pasākumu norādīja ANO ģenerālsekretārs António Guterres piebilstot, ka “radiofrekvences – vai tās ir uz Zemes, vai kosmosā – veido attīstītu sakaru mugurkaulu visai cilvēcei, sākot no izglītības līdz veselības aprūpei, no lauksaimniecības līdz klimata uzraudzībai, un pārvarēt digitālo plaisu nevienlīdzību samazināšanā ir galvenais faktors ilgtspējīgās attīstības mērķu sasniegšanā”.

  Pasākuma laikā tiek pārskatīti un, ja nepieciešams, grozīti Radiosakaru noteikumi, kas ir starptautisks līgums un kas reglamentē radiofrekvenču spektra un satelītu orbītu izmantošanu. Latvijas valsts institūcijas un VAS ES Radiosakaru noteikumus izmanto par pamatu, lai noteiktu sakaru attīstības politiku, nodrošinātu piekļuvi radiofrekvenču spektram tautsaimniecības vajadzībām un ekonomiskajai attīstībai, veiktu radiofrekvenču plānošanu, koordināciju un frekvenču spektra izmantošanas pārraudzību Latvijā. Radiosakaru noteikumi ir arī pamatā reģionālajām un atsevišķu valstu divpusējām un daudzpusējām vienošanām un valstu nacionālajiem radiofrekvenču spektra plāniem.

  Kā zināms, liela daļa ikdienas tehnoloģiju balstās uz radiofrekvenču spektru, par kura izmantošanu globālā līmenī lemj tieši ITU Pasaules radiosakaru konferencēs. Radiofrekvenču spektra izmantošanas regulējumu pielāgošana mainīgajam pieprasījumam pēc spektra ir būtiska efektīvai esošo un nākotnes radiosakaru pakalpojumu un iekārtu darbībai.

  “Mēs atrodamies tehnoloģiju vēstures infleksijas punktā, un radiosakari ir globālās darba kārtības augšgalā. Vienlīdzīgi pārvaldīts spektrs un  satelītu orbītas ir vieni no labākajiem rīkiem mūsu instrumentu kastē, lai īstenotu cerīgu digitālo nākotni, kas kalpotu par labu visiem mums un mūsu planētai”, sacīja ITU ģenerālsekretāre Dorena Bogdan-Martina.

  Lai sagatavotos Pasaules radiosakaru konferencei, nedēļu pirms tās, no 13. līdz 17. novembrim, Dubaijā notika sagatavošanās pasākums Radiosakaru asambleja 2023 (RA – The Radiocommunication Assembly), kurā piedalījās vairāk nekā 1 300 pārstāvji no 128 ITU dalībvalstīm.

  Radiosakaru asamblejas nodrošina vajadzīgo tehnisko pamatu Pasaules radiosakaru konferencēm. Tajās sagatavo ITU Radiosakaru sektora nākotnes darba programmas, izskata ITU-R jautājumus un apstiprina ITU-R Izpētes grupu izstrādātās rekomendācijas.

  Radiosakaru asamblejas 2023 ietvaros tika apstiprinātas vairākas rekomendācijas, tostarp par IMT-2030 izmantošanu, par radionavigācijas un satelītu dienestu (RNSS – Radio Navigation Satellite Service) sistēmu aizsardzību no amatieru sakaru dienesta, kā arī apstiprinātas jaunas rezolūcijas, kā piemēram, rezolūcija par satelītu dienestu izmantoto radiofrekvenču spektru un saistīto orbītas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. RA 23 laikā pārskatīta arī rezolūcija, kas nosaka ietvaru turpmākam ITU-R Izpētes grupu darbam turpmāko četru gadu periodā, no 2024. – 2027.gadam, kā arī ievēlēti ITU-R Izpētes grupu jauni priekšsēdētāji un noteiktas to pilnvaras.

  Nozīmīgs solis ceļā uz dzimumu līdztiesību ir RA 23 ietvaros pieņemtā dzimumu līdztiesības deklarācija “Deklarācija par dzimumu līdztiesības, taisnīguma un saskaņotības veicināšanu ITU Radiosakaru sektorā”. Tajā aicināts visās ITU Radiosakaru sektora politikās, darba programmās, informācijas izplatīšanas aktivitātēs, publikācijās, pētniecības grupās, semināros, kursos, asamblejās un konferencēs veicināt sieviešu aktīvu iesaisti, pārstāvību un līdzdalību. Jāatzīmē, ka šogad par RA 23 priekšsēdētāju tika ievēlēta Austrālijas pārstāve Karola Vilsone, kas ir pirmā sieviete šajā amatā. Arī viņa savā uzrunā pauda aicinājumu ITU dalībvalstis atbalstīt sieviešu iekļaušanu visos ITU‑R darbības aspektos un līmeņos, kā arī veikt dažādas konkrētas darbības, lai veicinātu un palielinātu sieviešu un meiteņu interesi STEM jomās, it īpaši elektroinženierijā un datorzinātnē.

  Reklāma
  Paziņot par jaunumiem
  Paziņot par
  0 komentāri
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Reklāma