Web Analytics
More
  Reklāma

  Jaunā “112 Latvija” mobilā lietotne palīdzēs sazināties ar glābējiem un informēs par apdraudējumu

  Jaunākie raksti

  Lai samazinātu laiku no iedzīvotāja zvana līdz operatīvo dienestu palīdzības saņemšanai, īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” (projekts), kas uzlabo vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numura 112 zvanu apstrādi, resursu vadību un informācijas apmaiņu starp operatīvajiem dienestiem. Līdzās tam, lai informētu un izglītotu iedzīvotājus par tālruņa numuru 112 un rīcību dažādos apdraudējumos, izstrādāta jauna lietotne “112 Latvija” un tīmekļvietne www.112.lv.

  “Notiekot negadījumam, svarīgi ir pēc iespējas ātrāk sniegt atbilstošu palīdzību, tāpēc pēc vairāku gadu darba ir noslēdzies apjomīgs projekts, kurš ļaus samazināt laiku, kādā operatīvie dienesti dodas palīgā nelaimē nokļuvušiem. Lai to sasniegtu, ārkārtas ziņojumu saņemšana un apstrāde turpmāk notiks divos līmeņos,” uzsver Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks M.Baltmanis.

  Pirmajā līmenī – 112 Kontaktu centrā ienāk un tiek apstrādāti visi iedzīvotāju ziņojumi – zvani, eZvani, īsziņas par negadījumiem un notiek šo ziņojumu izvērtēšana, kuras rezultātā tikai ārkārtas zvani tiek novirzīti attiecīgajiem operatīvajiem dienestiem. Otrajā līmenī elektroniski un vienlaicīgi informāciju par negadījumu saņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas resursu vadības centri, kas uz notikuma vietu nosūta nepieciešamos operatīvā dienesta resursus.

  “Ja iepriekš liela daļa uz tālruņa numuru 112 saņemto zvanu tika pāradresēti, bet informācija par izsaukumiem citiem operatīvajiem dienestiem nodota telefoniski, tad pēc projekta īstenošanas zvanu pāradresācija un telefoniska informācijas nodošana notiek tikai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam,” papildina M.Baltmanis.

  Viens no būtiskākajiem projekta ieguvumiem iedzīvotājiem ir tāds, ka, zvanot uz tālruņa numuru 112 par notikumiem, kuros nepieciešama tikai policijas iesaiste, iedzīvotāji vairs netiek pāradresēti un viņiem nav jāatkārto informācija, jo 112 dispečers pieņem informāciju par notikušo. Ja iedzīvotāji arī turpmāk zvanīs uz tālruņa numuru 110, viņi tāpat tiks savienoti ar 112 kontaktu centru, kas pieņems informāciju par negadījumu un informāciju par to nodos nepieciešamajiem operatīvajiem dienestiem un citām iestādēm. Tāpēc iedzīvotājiem ir jāapzinās, ka 112 dispečeri pēc iedzīvotāju pieprasījuma neveiks zvanu pāradresāciju uz konkrētiem Valsts policijas un pašvaldības policijas iecirkņiem, bet tā vietā noskaidros, kur un kas ir noticis un izvērtēs, vai un kādu operatīvo dienestu iesaiste un cik lielā apjomā ir nepieciešama.

  Lai uzlabotu 112 zvanu apstrādi un operatīvo dienestu vadību projekta ietvaros tika izstrādāta un ieviesta Vienota kontaktu centru platforma. Kā uzsver Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvāns: “Vienotā kontaktu centra platforma ir unikāls risinājums, kas ir pielāgots VUGD un VP vajadzībām, tās izstrāde un ieviešana ir apjomīgs un komplicēts darbs, kas līdz šīm brīdim Latvijā nebija veikts. Vienotā kontaktu centra platformas ieviešana ir kvalitatīvi jauns solis operatīvo dienestu darbības attīstībā. Tā iezīmē pāreju uz jauno tehnoloģisko platformu un veido loģisku un tehnoloģisku pamatu turpmākai ārkārtas situāciju risināšanas procesu digitalizācijai un informācijas apmaiņai starp operatīvajiem dienestiem, ka arī operatīvo dienestu darbu vadīšanas automatizācijai.”

  Tehnoloģisko risinājumu izstrādātāju SIA “Meditec” pārstāve Guna Balakleine papildina: “Vēlamies uzsvērt, ka šis ir pirmais šāda mēroga projekts Latvijā. Projekta ietvaros, sadarbībā ar operatīvajiem dienestiem, radīta platforma, kas saņem zvanus, koordinē notikumu izpildi, sākot ar darba laika un resursu plānošanu, un beidzot ar atskaiti un analītiku.”

  Informē, saņem un uzzini – lejupielādē un instalē savā viedtālrunī jauno lietotni “112 Latvija”!

  Ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuram ir viedtālrunis, aicināts lejupielādēt un izmantot jauno bezmaksas lietotni “112 Latvija”, kas lietotājam sniedz vairākas priekšrocības – iespēju piezvanīt vai nosūtīt īsziņu uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, saņemt paziņojumus par iespējamo apdraudējumu un uzzināt, kā rīkoties dažādās bīstamās situācijās.

  “Klimata un drošības situācijas izmaiņas veicina dažādu apdraudējumu iespējamību. Aizvadītais gads to labi parādīja – plūdi Jēkabpilī, postošā krusa, vētras. Līdz ar to arvien būtiskāka nozīme ir zinošam iedzīvotājam, kas ir informēts un spēj pareizi rīkoties, lai mazinātu apdraudējuma sekas. Esi viens no pirmajiem, kas uzzina aktuālos meteorologu brīdinājumus, informāciju par nopietnu apdraudējumu vai trauksmes sirēnu pārbaudi, lejupielādē un lieto jauno lietotni “112 Latvija”,” aicina M.Baltmanis.

  Jaunās lietotnes “112 Latvija” priekšrocības:

  • Lietotnes “112 Latvija” lietotājs saņems paziņojumu sava viedtālruņa ekrānā par iespējamo apdraudējumu, piemēram, sarkanā vai oranžā līmeņa brīdinājumus par bīstamiem laikapstākļiem, trauksmes sirēnu pārbaudi un citiem notikumiem, kas liek iedzīvotājiem būt gataviem nepieciešamības gadījumā rīkoties vai prasa iedzīvotāju nekavējošu rīcību.
  • Zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112 no lietotnes “112 Latvija”, 112 dispečeri redzēs aptuveno zvanītāja atrašanās vietu.  Tas sniegs iespēju operatīvāk sniegt palīdzību tiem iedzīvotājiem, kuri nevar nosaukt precīzu negadījuma adresi. Lai dispečers redzētu cilvēka atrašanās vietu, instalācijas brīdī vai vēlāk nepieciešams atļaut lietotnei piekļūt telefona atrašanās vietai.
  • Īsziņas nosūtīšana uz tālruņa numuru 112 nav ikdienas risinājums ātrai operatīvo dienestu apziņošanai. Tā veicina 112 pieejamību cilvēkiem ar runas un dzirdes traucējumiem un cilvēkiem bez Latvijas mobilo sakaru operatoru izsniegtas SIM kartes. Līdzās tam lietotnē “112 Latvija” iedzīvotāji varēs iepazīties ar padomiem, kā rīkoties dažādos apdraudējumos un uzzināt operatīvo dienestu aktualitātes.

  Lejupielādēt lietotni “112 Latvija” iespējams Google Play un AppStore. Tā piemērota lietošanai viedtālruņos ar iOS un Android operētājsistēmu. Lietotne ir bezmaksas, bet atbilstoši izvēlētajam mobilo sakaru pieslēguma tarifam, var tikt piestādīta maksa par interneta izmantošanu.

  Jaunā tīmekļvietne www.112.lv – visu operatīvo dienestu drošības padomi, ieteikumi rīcībai apdraudējumos un aktualitātes vienuviet.

  Lai uzlabotu iedzīvotāju zināšanas par vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112 un rīcību dažādos apdraudējumos, kā arī veidotu izpratni par tiem gadījumiem, kad nepieciešams zvanīt uz tālruņa numuru 112, bet kad palīdzību sniegs citas iestādes vai komersanti, darbību uzsāk tīmekļvietne www.112.lv. Tajā vienuviet apkopoti Latvijas operatīvo dienestu sniegtie drošības padomi pareizai rīcībai dažādos apdraudējumos. Līdzās tam tīmekļvietnē tiks operatīvi izvietoti brīdinājumi par iespējamo apdraudējumu un nepieciešamo rīcību.

  “Ideja par vienu tīmekļvietni, kurā vienkopus publicēti ieteikumi dažādos apdraudējumos, ir sena ideja, kuru varējām realizēt šī ERAF projekta ietvaros. Ar tās palīdzību ceram veicināt iedzīvotāju izpratni par tām situācijām, kad nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība un kad palīdzību sniedz citas iestādes un komersanti, kā arī zināšanas par rīcību dažādos apdraudējumos,” skaidro M.Baltmanis.

  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekts “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” tika īstenots laika periodā no 25.08.2018. līdz 27.12.2023.

  Projekta ietvaros ir izstrādāta vienotā kontaktu centra platformas risinājuma koncepcija, tehniskās specifikācijas informācijas sistēmām un infrastruktūras risinājumiem, veikta serveru, tīklu un telefonijas risinājumu modernizācija, izstrādāta un ieviesta ekspluatācijā vienotā kontaktu centra platformas informācijas sistēma, tīmekļvietne www.112.lv, “112 Latvija” iOS un Android lietotnes, veikta operatīvo dienestu biznesa procesu modernizācija un pielāgošana darbībai ar vienotā kontaktu centra platformu. Sarežģītākais un komplicētākais risinājuma ieviešanas posms – informācijas sistēmas ieviešana – noritēja pakāpeniski, sākot risinājuma izmantošanu no mazāk noslogotajiem reģioniem – Latgales un Vidzemes un beidzot ar Rīgu, kurā ārkārtas situācijas pieteikumu ir visvairāk.

  Projekta kopējās izmaksas sastāda 5 000 000 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 250 000 EUR un valsts budžeta finansējums 750 000 EUR. Informāciju tehnoloģiju risinājumu izstrādātājs ir SIA “Meditec”, savukārt projektu vadību nodrošina Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

  AvotsVUGD
  Reklāma
  Paziņot par jaunumiem
  Paziņot par
  20 komentāri
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Roberts
  12.02.2024 16:45

  Uzmanību raška sūtu hiperskanas raķetes jūsu reģionā ir 0 bumbu patvertnes :D

  bet ja nopietni šis joprojām ir arhaisms.

  Novembrī biju Viļņā un sagādījās ka sākās trauksmes sirēnu pārbaude.
  Tur tev nevajag speciālu app vienkāŗši operators nodrošina ka visi mobilie kas reģistrējas tīklā saņem mirgojošu bridinajuma ziņu kas pārtrauc citas tavas app un iesledzas skalŗunis un tiek ziņots par ārkārtas situāciju.

  Trx450
  12.02.2024 21:07
  Reply to  Roberts

  Tas tāds cits 40miljonu projekts. Jāņem vērā ka 1 sms cena būs 0.68centi, kura valstij būs jāsamaksā gsm operātoram.

  Biteme
  12.02.2024 21:36
  Reply to  Trx450

  Nu, tādas sms cena joprojām ir samērojama ar potenciāli izglābtajām dzīvībām. Turklāt var ar likumu uzlikt ārkārtas sms izmaksas uz operatoru pleciem. Diez vai tie protestēs, ņemot vērā iespējamību un sociālo aspektu.

  Drīzāk interesē kas cits – vai sūta pilnīgi visiem vai noteiktā reģionā esošajiem? Vai ar standarta metodēm un aprīkojumu var nosūtīt sms gana lielam saņēmēju skaitam pietiekoši īsā laikā (kamēr saņemšana vēl ir aktuāla)? Cik daudz laika paies starp pirmo un pēdējo saņēmēju?

  911
  12.02.2024 23:03

  Nezinam, neceļam paniku! Tevis minētā apziņošana ir pavisam cits tehnoloģiskais risinājums, kam nav nekāda sakara ne ar 112, ne SMS masveida izsūtīšanu, saucās Cell broadcast, gan jau piedzīvosi arī tās darbību Latvijā…

  KKTK
  13.02.2024 13:44
  Reply to  911

  Lūk, lasiet 911 komentāru. Ne tikai dažādas sistēmas, bet arī dažādi mērķi.

  Karlis
  13.02.2024 07:57

  jā, cell broadcast izklausās tas, ko sen varēja ieviest. un lai pavisam lēti izklausītos, tad palūgt, lai LT to ievieš arī te.

  Ralfs
  14.02.2024 09:40

  Nu feini. Strādā kā parasti Latvijā. Atrašanās vieta-Atrašanās vietas kļūda. Drošības padomi-Nav iespejams izveidot savienojumu ar serveri. Pārbaudiet interneta pieslēgumu telefonā.Aktualitātes-Nav iespejams izveidot savienojumu ar
  serveri. Pārbaudiet interneta pieslēgumu telefonā. Un tā jau otro dienu:)

  Kursors.lv
  14.02.2024 09:41
  Reply to  Ralfs

  Problēma ar telefonu?

  Ralfs
  14.02.2024 10:40

  Nē-problēma ar aplikāciju. Ģeolokācija iespējota,pirmo mirkli pat parādījās,bet pēc min.10 seko viss augstāk esošais. Zvanīt gan nemēģināju.

  Kursors.lv
  14.02.2024 10:50
  Reply to  Ralfs

  Vai mēģināji lietotni izdzēst no telefona un uzstādīt vēlreiz?

  Ralfs
  14.02.2024 11:04

  Jā,tas viss tika izdarīts.Iznākums tas pats.Interesanti-citiem šancē tā lieta?

  Ralfs
  14.02.2024 11:06
  Reply to  Ralfs

  Ha-tikko mēģināju no kompja ieiet http://www.112.lv-serverim nevar piekļūt:)

  Kursors.lv
  14.02.2024 11:08
  Reply to  Ralfs

  Man darbojas gan lietotne, gan web versija. Tev kaut kas jancīgs ar tīklu?

  Ralfs
  14.02.2024 11:16

  Tā-kā-ne.Internets(optika) strādā normāli-visi resursi un vietnes ielādējas… nu nezinu-būšu «melnajā sarakstā» ,kuru neglābs:)Jeb visu Jelgavu:)

  nedarata
  14.02.2024 11:45
  Reply to  Ralfs

  Viss strādā. Nezvanīju.
  8m GPS iekštelpas precizitāti rādīja.

  Ralfs
  14.02.2024 11:55
  Reply to  nedarata

  Laimīgie.Bet drošības padomi?Man aplikācijā lokācija ar nupat parādījās ar 11m.Pārējais ne.Arī-webs netaisa 112-vaļā ne no mobilā ne mac.

  nedarata
  14.02.2024 13:20
  Reply to  Ralfs

  Viss strāda.
  Aplikācijas linki tiek pārvirzīti uz web 112 lapu.
  Android

  Ralfs
  14.02.2024 14:23
  Reply to  nedarata

  Paldies-par atbildiMan joprojām nekā.

  Trx450
  14.02.2024 12:13
  Reply to  Ralfs

  Tak tā aplikācija šrots

  Trx450
  15.02.2024 11:36
  Reply to  Ralfs

  Tikko mēģināju ieet 112.lv

  Kļūda 403
  Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām Jūs zvanīt uz
  IeM Informācijas centra Pakalpojumu dienesta tālruni +37167219111, e-pasts “pd@ic.iem.gov.lv”

  Būtu jauki ja šis projekts būtu pieejams bezmaksas. Ja ierīce var pieslēgties kādam no LV interneta pakalpojuma sniedzējiem. Tad neskatoties uz to ka megabaiti un kredīts beidzies, var aplūkot info 112 Latvija.

  Ne mazums , sāksies zemestrīce vai gāzes noplūde no Vecmiļgrāvja mucām. Nebūs kredīts, būs jāskrien uz Narvesenu pēc atjaunošanas kartes.

  Un projekta autori drošvien pirmo reizi dzirdējuši par Kubernets un Tet plašajām iespējām. Tādēļ tur tas viss tik ļoti sabesīts.

  Last edited 8 days ago by Trx450
  Reklāma