Lielbritānijas privātuma aizstāvji uzskata, ka automātiskā sejas atpazīšana publiskās vietās dod vismaz 90% kļūdainus ziņojumus par atpazītām sejām. Privātuma aizstāvji uzskata, ka slēpta cilvēku automātiska atpazīšana pašā pamatā ir nepareiza, tā ir pretrunā ar cilvēktiesībām un ierobežo izpausmes brīvību.

Velsas policija atzinusi, ka maijā veiktajos sejas atpazīšanas mēģinājumos pirms futbola spēles automātiskā sejas atpazīšanas sistēma it kā atpazina vairākus tūkstošus futbola fanu par zināmiem noziedzniekiem. Vismaz 92% gadījumu atpazīšana bija kļūdījusies. Ja automātiskā sejas atpazīšana ir iezīmējusi cilvēku, viņam nākas policijai pierādīt savu identitāti, kas ir pretrunā ar cilvēktiesībām.

Policija uzskata, ka arī no 2400 viltus pozitīviem atpazīšanas sistēmas ziņojumiem veiktie 15 aresti ir ieguvums. Tomēr policija turpina uzkrāt arī pārējo iedzīvotāju iegūtos fotoattēlus, jo to dzēšana no sistēmas esot pārāk dārga. Privātuma aizstāvji nav mierā arī ar šādu policijas skaidrojumu.

  • Kristaps Lācis
  • Skābene

    Čekistiem bija līdzīga sistēma, tik lētāka! Ņem uz ielas ciet visus pēc kārtas un prasa pasi, salīdzina vai nav meklēšanā. Ja kaut ko atrod, vai arī aizturētais nevar kaut ko paskaidrot, – čokā iekšā!

    • Lapsinieks

      Kad tā bija? Esi to piedzīvojis?