Web Analytics
More
  Reklāma

  Satversmes tiesas lēmums “Bite Latvija” ļaus turpināt cīņu pret administratīvo slogu un konkurences kropļošanu

  Jaunākie raksti

  Satversmes tiesa, pieņemot lēmumu turpināt “Bite Latvija” meitasuzņēmuma, elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēja “Unistars” lietu par radiofrekvenču tālāk nodošanas tiesībām mutvārdu procesā, apliecina šī jautājuma nozīmīgumu. Pieņemtais lēmums ļaus vispusīgi izvērtēt Elektronisko sakaru likumā ietvertā regulējuma atbilstību Satversmei, kā arī sniegs iespēju tirgus dalībniekiem, kas savulaik bez izsoles ieguvuši frekvences, cīnīties par konkurences apgrūtinājuma atcelšanu.

  “Unistars” sūdzībā Satversmes tiesai tika lūgts izvērtēt, vai Elektronisko sakaru likumā (ESL) iekļautais ierobežojums nodot tālāk savulaik bez dalības izsolēs saņemtās radiofrekvences atbilst vienlīdzības principam un tiesībām uz īpašumu, kas ir nostiprinātas Satversmē. Līdz šim neatbilstību Satversmei jau apliecināja tiesībsargs, un jau likumprojekta izstrādes laikā Satiksmes ministrija, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un Saeimas juridiskais birojs iebilda ierobežojošās tiesību normas iekļaušanai ESL un norādīja uz saudzīgāka regulējuma nepieciešamību.  Tomēr Saeima to neņēma vērā.

  “Ticu, ka mutvārdu procesā Satversmes tiesai būs iespēja vispusīgi iepazīties ar pieaicināto personu viedokļiem un pozīcijām, t.sk., iedziļinoties, kāpēc vēsturiski bez izsoles iegūtās radiofrekvenču joslas jāļauj nodot tālāk, ņemot vērā savulaik izveidojušos situāciju un šo joslu nozīmi 5G tehnoloģiju pakalpojumu attīstīšanā šobrīd. Esošā kārtība uzliek nepamatotu apgrūtinājumu tehnoloģiju attīstībai kopumā, kam ir vairākas negatīvas sekas. Proti, uzņēmumiem tiek uzlikts lielāks administratīvais slogs, tāpat arī šobrīd ESL ietvertais ierobežojums veicina konkurences ierobežojumu, jo zaudējam infrastruktūras uzturēšanas efektivitāti. Tas viss ilgtermiņā veido nepamatotas izmaksas vairāku miljonu eiro apmērā, kurus labprātāk investētu tālākā tīkla attīstībā, ” norāda Arunas Mickevicius.

  Liegums tālāk nodot vēsturiski iegūtas frekvences – mākslīgi radīts konkurences kropļojums un administratīvais slogs

  Šobrīd esošā tiesību norma paredz, ka elektronisko sakaru komersants ir tiesīgs nodot vai iznomāt tikai tādas ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesības, kuras tas ieguvis konkursa vai izsoles rezultātā par maksu.

  SIA “Unistars” ir viens no elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem, kura lietošanā ir vēsturiski, pirms 20 gadiem no valsts iegūtas radiofrekvenču spektra joslas  3400-3600 MHz diapazonā, kas tika iegūtas bez izsoles un kuru tālāknodošanu šobrīd ierobežo esošais normatīvais regulējums.

  Strādājot pie ESL likumprojekta, Satiksmes ministrijas ekspertu darba grupa tā sākotnējā versijā paredzēja regulējumu, saskaņā ar kuru komersants varēja nodot arī bez izsoles iegūtas frekvenču lietošanas tiesības ar nosacījumu, ka šādas tiesības tiek izmantotas vismaz 20 gadus. Tādējādi tiktu atrisināta situācija ar tādām frekvenču joslu lietošanas tiesībām, kuras vēsturiski tika piešķirtas uz pieprasījuma pamata bez atlīdzības.

  Šādas normas pieņemšanas gadījumā SIA “Unistars” varētu nodot Spektra joslu lietošanas tiesības SIA “Bite Latvija”. SIA “Unistars” un SIA “Bite Latvija” ir “Bite Grupas” piederošie uzņēmumi, līdz ar to spektra nodošana neietekmētu konkurences situāciju tirgū, bet būtiski kāpinātu  uzņēmuma efektivitāti un pārvaldību, to atbrīvojot no nevajadzīga administratīvā sloga.

  Turpina Arunas Mickevicius: “Latvijas elektronisko sakaru tirgus attīstībai ir svarīgi, lai tajā ir vairāki spēcīgi konkurenti, kuriem ir iespēja konkurēt vienlīdzīgos apstākļos ar visiem vienlīdzīgi piemērojamu administratīvo slogu. Tikai tā varēs nodrošināt, ka elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus attīstās atbilstoši mūsdienu prasībām, sniedzot iespējami lielāko labumu arī pakalpojumu galalietotājiem. Šī brīža ierobežojums skar visus tirgus dalībniekus, kuri vēsturiski bez izsoles ieguvuši frekvences, tāpēc ir īpaši svarīgi vienlīdzīgus konkurences apstākļus nodrošināt pēc iespējas ātrāk.”

  Reklāma
  Paziņot par jaunumiem
  Paziņot par
  0 komentāri
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Reklāma