Web Analytics
More
  Reklāma

  Radīti digitāli risinājumi studiju vides kvalitātes pilnveidei

  Jaunākie raksti

  Sadarbojoties vadošo augstskolu mācībspēkiem un uzņēmējiem, radīta studiju virtuālā asistente “Digne”, pilnībā digitalizēts studiju kurss “Civilā aizsardzība”, kā arī īpaši akadēmiskā personāla vajadzībām pielāgots mašīntulks. Izstrādātie risinājumi veicina straujāku studiju vides transformāciju, pilnveidojot esošos studiju kvalitāti, padarot to mūsdienīgāku un konkurētspējīgāku.

  Lai stiprinātu Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, Eiropas Sociālā fonda projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un​ studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un​ projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) ietvaros ieviestas vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās, pārņemot pasaules augstskolu un pasaules un Latvijas IKT nozares pieredzi. Radītie digitālie rīki sniedz iespēju veicināt studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot to nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām.

  “Digitalizācija ir neatņemama studiju procesa sastāvdaļa, un tās loma arvien pieaugs. Īstenojot iniciatīvas, kas stiprina Latvijas augstākās izglītības iestāžu digitālo kapacitāti, veidojot integrētu un uz nākotni vērstu izglītības saturu, pastarpināti tiek paaugstināta arī augstskolu konkurētspēja starptautiskajā arēnā. Projektā tapušie risinājumi ir uzskatāms piemērs tam, ka, sadarbojoties augstākās izglītības iestādēm un vadošajiem IKT nozares uzņēmumiem, varam sniegt būtisku ieguldījumu mūsdienīgas un konkurētspējīgas studiju vides izveidē un nozīmīgu atbalstu studiju kursu pilnveidei. Spējam radīt jaunus, unikālus rīkus – Latvijas veiksmes stāstus –, par kādu uzskatāma virtuāla asistente “Digne,” norāda Prof. Signe Bāliņa, Latvijas Universitātes rektora padomniece digitalizācijas jautājumos.

  “Mēs esam patiesi priecīgi un lepni, ka sadarbībā ar Latvijas Universitātes vadīto konsorciju izdevies radīt unikālu rīku studentu un mācībspēku atbalstam, kurā izmantotas jaunākās paaudzes mākslīgā intelekta valodas tehnoloģijas,” uzsver SIA “Tilde” biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš.

  Virtuālā asistente Digne ir integrēta studiju kursā “Civilā aizsardzība”. Studentiem Digne sagatavos individuālus datus par studiju progresu un rezultātiem, palīdzēs sagatavoties eksāmeniem, motivēs studiju procesā, kā arī sniegs informāciju par studiju kursa organizāciju. Savukārt pasniedzējiem virtuālā asistente palīdzēs sazināties ar studentiem, izlikt atzīmes, lai tas nebūtu jādara manuāli, kā arī veidot pārskatus. Tādējādi mācībspēki būs atslogoti no administratīvajiem uzdevumiem un vairāk laika varēs veltīt pētniecībai.

  “Ticu, ka Digne ir labs sākums, kas parādīs tehnoloģiju iespējas un sekmēs digitālo prasmju attīstību augstākajā izglītībā, kurai sekos citi virtuālie palīgi dažādu mācību kursu apguves atbalstam,” piebilst Kaspars Kauliņš.

  Lai zināšanu iegūšana nebūtu tikai formāla iepazīšanās ar kursa saturu, pilnībā digitalizētajā studiju kursā “Civilā aizsardzība” integrētas modernākās mācību metodes, piemēram, spēļošana. “Minecraft” vidē izspēlējot dažādas situācijas, studenti apgūtās teorētiskās zināšanas var nostiprināt arī praktiski. Tādējādi kursa saturs padarīts interesantāks studējošajiem, bet atvieglots arī pasniedzēju darbs vidē, kurā vienlaikus jāapmāca liels studentu skaits. Tas ir īpaši svarīgi šī brīža ģeopolitiskajos apstākļos, kad būtiska ikviena sabiedrības locekļa izpratne un zināšanas par rīcību krīzes situācijās.

  Projekta ietvaros akadēmiskajai videi pielāgots arī mašīntulkošanas rīks, iekļaujot terminoloģijas pārvaldības risinājumu, kas ļauj veidot terminu kolekcijas precīzākiem tulkošanas rezultātiem. Šo rīku vienlaikus var izmantot ne vien ārzemju satura tulkošanai, bet arī Latvijā radīto kursu tulkošanai angļu valodā.

  Projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un​ studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un​ projekta sadarbības partneru augstskolās” īsteno no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim. Tā finansējums ir 2 060 395 eiro, un to īsteno ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

  Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un​ studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un​ projekta sadarbības partneru augstskolās” konsorcijā ir iesaistītas piecas Latvijas augstākās izglītības iestādes: Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU), Vidzemes augstskola (ViA), SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” (RISEBA) un A/S “Transporta sakaru institūts” (TSI) , kā arī trīs komersanti – SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”.

  Reklāma
  Paziņot par jaunumiem
  Paziņot par
  0 komentāri
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Reklāma