Web Analytics
More
  Reklāma

  Projekta “Viedā skola” ietvaros veicinās jēgpilnu tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā

  Jaunākie raksti

  Microsoft Latvia kopā ar starptautiskiem sadarbības partneriem uzsāk pilotprojektu “Viedā skola”, lai veidotu 21. gadsimta darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību, ieviestu personificētu mācīšanās modeli un veicinātu skolēnu motivāciju mācīties. Projekta mērķis ir veicināt jaunu mācību formu un metožu izmantošanu mācību procesā, sekmējot jaunāko tehnoloģiju jēgpilnu un efektīvu integrāciju Latvijas izglītības iestādēs, kā arī nodrošinot izglītības kvalitātes celšanu, skolēnu drošību un personas datu neaizskaramību.

  Projekta “Viedā skola” ietvaros 2014. gadā tiks izstrādāta īpaša skolotāju apmācību programma, projekta monitoringa sistēma, kā arī pilotprojekta “Viedā skola” dalībnieki – Siguldas Pilsētas vidusskola, Liepājas Raiņa 6. vidusskola un Ventspils 4. vidusskola tiks nodrošinātas ar jaunākajām tehnoloģijām mācībām, tostarp 30 planšetdatoriem, lai viena klase katrā skolā izmēģinātu 1:1 mācīšanās modeli. Jau šā gada septembrī visās trijās skolās tiks uzsākts personificēta mācību procesa ieviešana pilnā apjomā.

  ReklāmaAdvertisement

  Lai tehnoloģiju izmantošana nodrošinātu pedagoģiskā darba uzlabošanu un līdzekļu optimizāciju, projekta “Viedā skola” ietvaros īpašs uzsvars tiks likts uz instrumentārija veidošanu, kvalitātes monitoringa kritēriju izveidi un projekta monitoringu, lai novērtētu, kā tehnoloģiju izmantošana mācību procesā dod vislielāko labumu mācību programmas un 21.gs. prasmju apguvē.

  Ēriks Eglītis, Microsoft Latvia vadītājs: “Mēs visi vēlamies redzēt izglītotu, konkurētspējīgu un e-prasmīgu skolēnu, kurš vēlāk būtu motivēts, efektīvs un produktīvs arī darba tirgū. Līdz ar to ir svarīgi, lai skolēni kopā ar skolotājiem ne vien iegūtu zināšanas konkrētajā mācību priekšmetā, bet vienlaikus arī iemācītos komunikācijas, sadarbošanās un kritiskās domāšanas prasmes. Jaunu tehnoloģiju un ierīču ienākšana mācību procesā ir neizbēgams un loģisks solis, taču ļoti svarīgi, lai tehnikas nodrošinājums ir pakārtots mācību mērķim un saturam. Pieejamais saturs ir jāpadara  interaktīvs un pievilcīgs, un, izejot no tā, jāizvēlas atbilstošākā ierīce. Savukārt tehniskajam risinājumam un tajā esošajam saturam jāspēj integrēt visus nepieciešamos mācību procesa elementus – saziņu, kopdarbību, informācijas apmaiņu, tās uzkrāšanu un pieejamību – vienotā un visiem ērti lietojamā sistēmā, ko paredz projekts “Viedā skola”.”

  Edgars Bajaruns, Siguldas Pilsētas vidusskolas skolotājs: “Jauno tehnoloģiju izmantošana dažādo mācību procesu un paplašina informācijas pieejamību klasēs, radot iespēju mācību procesa laikā izmantot dažādus rīkus, piemēram, sociālos tīklus, blogus, infografikas, digitālās kartes u.c. Tādējādi padarot mācību procesu skolēniem daudz interesantāku un radot interesi un motivāciju uzzināt daudz vairāk. Inovatīva mācību procesa pamatā ir ne tikai mērķtiecīga informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, bet arī uz skolēnu orientēta pieeja un mācību procesa norises paplašināšana ārpus klases. Līdz ar to būtiski, lai arī paši skolotāji būtu ieinteresēti un izglītoti par tehnoloģiju sniegtajām iespējām, un izmantotu to, ko var piedāvāt inovatīvas mācīšanās metodoloģijas un instrumentu kopums.”

  Projekta “Viedā skola” ietvaros planšetdatoru ieviešana skolās notiks paralēli ar skolotāju IKT lietojuma prasmju attīstīšanu, klases pārvaldības sistēmas, digitāla mācību satura un vienotas sadarbības un komunikācijas platformas izmantošanu mācību procesā. Mācību digitālā vide un sadarbības platforma tiks veidota uz Office365 bāzes. Savukārt modernu mācību saturu nodrošinās čehu uzņēmums Corinth.

  Microsoft Latvia jau iepriekš īstenojis vairākas iniciatīvas tehnoloģiju prasmju attīstībai un zināšanu nostiprināšanai, tostarp darba tirgum nepieciešamo datorprasmju apmācību projektus jauniešiem, IT prasmju bezmaksas sertifikācijas iespējas, Microsoft programmēšanas skolu skolēniem, tiešsaistes seminārus “Virtuālā klase” pedagogiem un citus projektus, kuri stiprina prasmes strādāt ar tehnoloģijām, sadarboties, sazināties savā starpā, meklēt, kritiski izvērtēt un analizēt informāciju.

  Reklāma
  Paziņot par jaunumiem
  Paziņot par
  0 komentāri
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Reklāma