Web Analytics
More
  Reklāma

  Samsung par izcilību digitālās apmācības programmā trīs Latvijas skolām piešķir balvas 10 000 eiro vērtībā katrai

  Jaunākie raksti

  Skolotāju bezmaksas digitālajā apmācību programmā “Samsung Skola nākotnei” uzvarēja un 10 000 eiro saņēma Rīgas 6. vidusskolas skolotāji. Tie ir skolotāji, kuri piecu mēnešu laikā izstrādāja un savā skolā aizsāka digitālās pārmaiņas mācībās. Programmas žūrija tās novērtēja kā ilgtspējīgākās, visplašāk izmantojamās mācībās un vērstās uz skolēnu sasniegumiem. Papildu balvas tehnoloģiju iegādei par izciliem panākumiem digitālajā izglītībā, motivāciju un iniciatīvām programmas laikā Samsung pasniedza Zemgales vidusskolas un Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotājiem, kopā piešķirot 30 000 eiro trīs Latvijas skolu modernizēšanai.

  Rīgas 6. vidusskolas skolotāji par iegūto balvu ierīkos datorklasi sākumskolā, kā arī jauniegūtās prasmes un tehnoloģijas palīdzēs attīstīt skolas TED-Ed klubu, kurā bērniem jau no pirmās klases māca formulēt savu viedokli un uzstāties ar prezentācijām. Savukārt Zemgales vidusskolā mācās bērni ar īpašām vajadzībām, un tehnoloģijas viņiem palīdzēs stundās un ārpus tām mācīties atbilstoši savām spējām, sev piemērotā veidā un ātrumā. Dobeles Valsts ģimnāzijā tiks izveidota mobilā planšetdatoru klase, kas atradīsies skolas bibliotēkā un ikviens, gan skolotājs, gan skolēns, to varēs lietot mācībām tāpat kā mācību grāmatas.

  Reklāma

  Petijuma rezultati_infografika

  “Ir skaidrs – tehnoloģijām būs arvien pieaugoša loma nākotnē, un skolēniem jāmāk tās lietot gudri, lai arī kādu profesiju viņi izvēlētos. Mūsuprāt, skola ir pirmā vieta, kur to var apgūt. Tāpēc programmā mēs mācījām skolotājiem gan konkrētas digitālas prasmes, gan centāmies viņos iedrošināt radošumu un atvērtību, lai brīdī, kad planšetdatorus un interaktīvās tāfeles nomainīs jaunas ierīces, viņi turpinātu izzināt citas iespējas,” uzsver Iveta Bojāre, Samsung Baltijā Korporatīvās komunikācijas vadītāja. “Man ir liels gandarījums, ka vairumam no programmas dalībniekiem (88%) šajos mēnešos ir izdevies ar jaunajām prasmēm dažādot mācību metodes, un skolotāji tiešām novērojuši – tehnoloģijas ieinteresē un motivē skolēnus mācīties labāk!”

  Pēc mācībām “Samsung Skola nākotnei” programmā par 30% palielinājusies skolotāju digitālā kompetence un apmēram 45% skolotāju atzīst, ka nodarbībās ir iegūta pārliecība par savām prasmēm darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT). Tagad viņi spēj daudz mērķtiecīgāk tās izmantot mācībās un veiksmīgāk realizēt radošās idejas.

  Trešā daļa skolotāju atzīst, ka ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību skolēni labāk izprot apgūstamo vielu. Tviterī mācot “Mērnieku laikus” vai vācu valodu, vai tiešsaistē pētot kosmosu fizikā, skolēnus var vairāk iesaistīt stundu norisē, un viņiem mācību viela šķiet interesantāka.

  Lielākā daļa programmas dalībnieku arī novērojuši, ka mūsdienu tehnoloģijas palīdz uzlabot skolēnu un skolotāju savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Liela loma te ir sociālajiem tīkliem, kur skolotāji var diskutēt ar skolēniem, skolēni var saņemt konsultācijas vai pildīt nestandarta mācību uzdevumus. Ar jaunajām prasmēm izdevies uzlabot komunikāciju arī ar vecākiem. Tiešsaistē, piemēram, skolas vai klases blogā, vecāki daudz labāk var sekot bērna gaitām un iesaistīties viņam svarīgos skolas notikumos.

  “Samsung programma ir veiksmīgs publiskās un privātās partnerības piemērs. Mācībās redzētais liecina, ka skolām arī pašām ir labas iestrādes modernas mācību vides veicināšanā. Tomēr tajās vēl ir nepietiekams IKT attīstības potenciāls, trūkst sistematizētas vīzijas šajā jomā un cilvēkkapitāls ir balstīts uz tradicionālām pieejām. Ir jāapzinās risks, ka arī modernās tehnoloģijas skolēniem var apnikt un tikai ar to esamību klasē var neizdoties piesaistīt interesi saturam. Skolām, īpaši direktoriem, ir jādemonstrē vēlme ieviest kompleksas pārmaiņas, kas skar visas iesaistītās puses, fizisko vidi un mācību procesu pašos pamatos. Šī programma daļu kolēģu ir uzlikusi uz pareizajām sliedēm, un tā uzvarētājam dos labu atspēriena punktu, lai realizētu savas idejas un mērķus,” uzskata programmas žūrijas pārstāvis un IZM resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vecākais eksperts Rūdolfs Kalvāns.

  Šī ir pirmā reize, kad vienlaicīgi 30 skolās Latvijā ir izmēģināti aktuālākie mūsdienu tehnoloģiju rīki mācībām un novērtēta to ietekme uz skolēnu sasniegumiem. Rezultātā ir radīta nozīmīga ideju, pieredzes un digitālu mācību materiālu krātuve. Liels sasniegums ir tas, ka tagad 120 skolotāji un direktori no visas Latvijas apgūtās prasmes nodod ne tikai skolēniem un kolēģiem savā skolā, bet arī citu skolu pedagogiem un pat kolēģiem ārpus Latvijas.

  ””Samsung Skola nākotnei” bija labs piemērs tam, ka, nenoraidot pirmajā brīdī nesaprotamas idejas, bet tās pārdomājot, ir iespējams nonākt pie interesantiem risinājumiem, kas mācības padara daudzveidīgākas un efektīvākas. Projektā lielu lomu spēlēja skaidrība par savas skolas mērķiem, komandas sadarbība un direktora atbalsts. Skolu pieredzes stāsti labi parādīja, ka pārdomāta tehnoloģiju izmantošana ir labs palīgs klasē, kurā bērniem ir atšķirīgi mācīšanās ātrumi un uztveres veidi,” komentē “Iespējamās misijas” vadītāja Mārīte Seile. Noklausies interviju ar Mārīti Seili.

  ”Samsung” partnerībā ar “Iespējamo misiju” šo programmu izsludināja pērn oktobrī, kad papildu digitālās prasmes pieteicās apgūt 213 jeb ceturtā daļa Latvijas skolu. Mācībām varēja pieteikties skolu komandas četru cilvēku sastāvā – trīs skolotāji un direktors. Atlasē neatkarīga žūrija noteica 30 motivētākās, pārliecinošākās un radošākās skolu komandas, kas mācības programmā uzsāka 2014. gada janvārī. Vairāk www.draugiem.lv/skolanakotnei.

  Reklāma
  Paziņot par jaunumiem
  Paziņot par
  0 komentāri
  Inline Feedbacks
  View all comments
  Reklāma